תמצית ההקדמה להוצאת גמרא סדורה

פורסם ב: מאמרים | ARTICLES | 0

  "… והנה כבר הבאנו את דברי ריש לקיש: "אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל – בשביל משנתו שאינה סדורה עליו… מאי תקנתיה? ירבה בישיבה (רש"י: 'שיסדירו בני הישיבה משנתם')… 'ויתרון הכשיר חכמה' – כל שכן אם משנתו סדורה … נמשך