הסכמות גמרא סדורה המאיר

ניתן לראות הסכמות גמרא סדורה המאיר בפורמט PDF, לחצו על שם הרה"ג המבוקש.

למידע על מפעל גמרא סדורה המאיר לחץ כאן

הרה"ג הרב מתתיהו דייטש שליט"א – מו"צ העדה החרדית ורב שכונת רמת שלמה ירושלים

הרה"ג הרב ישראל מרמרוש שליט"א – ראב"ד של הרב ניסים קרליץ ורב קהילת בני הישיבות שיכון ג', בני ברק

הרה"ג הרב אשר וייס שליט"א – ראב"ד וראש ישיבת דרכי תורה, ירושלים

הרה"ג הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א – ראב"ד בד"ץ ובית הוראה לדיני ממונות 'הישר והטוב' וחבר בית הדין הרבני הגדול, ירושלים

הרה"ג הרב אפרים גרינבלאט זצ"ל – ראב"ד ושו"ב מעמפיס טנסי, מח"ס שו"ת רבבות אפרים ח"ח ועה"ת, ירושלים

הרה"ג הרב ראובן פיינשטיין שליט"א – ראש ישיבת ישיבה ד'סטעטען איילנד, ניו יורק

הרה"ג הרב שריה דבליצקי זצ"ל – בני ברק (הצטרף לדברי הרה"ג הרב ראובן פיינשטיין שליט"א)

הרה"ג הרב זאב לף שליט"א – ראש ישיבה גדולה ומרא דאתרא, מושב מתתיהו

הרה"ג הרב דב ליאור שליט"א – ראש ישיבת ניר ומרא דאתרא, קרית ארבע

הרה"ג הרב שמואל טל שליט"א – ראש ישיבת תורת החיים, יד בנימין

הרה"ג הרב משה אהרן פסקוביץ שליט"א – ראש ישיבת מדרגת האדם, ניו יורק

הרה"ג הרב יצחק שפירא שליט"א – ראש ישיבת עוד יוסף חי, יצהר

הרה"ג הרב משה צוריאל זצ"ל – מח"ס אוצרות המוסר, אוצרות התורה ועוד, בני ברק

הרה"ג הרב יחיאל פאר שליט"א – ראש ישיבת דרכי תורה, ניו יורק

הרה"ג הרב נפתלי ייגר שליט"א – ראש ישיבת שער ישוב,  ניו יורק

הרה"ג הרב אליהו דורדק שליט"א – מחבר "משנה סדורה"