גמרא סדורה המאיר – המעלות:

 • גמרא סדורה המאיר היא גמרא מסודרת, מפוסקת,

  ומחולקת לפסקאות במהדורה מפוארת ומהודרת, כלילת המעלות והיופי

  הגמרא מעוצבת בשני טורים יפים ומאירים

 • רש”י בתחתית העמוד, קריא ובהיר בשני טורים
 • הגהת טעויות הדפוס וצנזורות על פי כתבי יד רבים
 • מקורי הנוסח המדוייק בסוף המסכת
 • ש”ס הוצאת ח. וגשל החדש והמפואר בסוף המסכת
 • על פי הסכמת גדולי דורינו
 • מפתח מופלא לגמרא על פי משניות המסכת
 • גמרא מיוחדת לתלמידי חכמים החוזרים על לימודם וזו תהיה להם לתועלת לזכור את תלמודם
 • גמרא מאירת עיניים למען ירוץ הקורא ויחזור בה תדיר
 • מקביל למפעל הקדוש – משנה סדורה
 • טבלת חזרות מאה ואחת פעמים

עוד

חנות

הסכמות

מאמר בויקיפדיה