גמרא סדורה – “המאיר”

פורסם ב: מאמרים | ARTICLES | 0

בחשון תשע”ג נתבע מפעל גמרא סדורה על ידי אחד. בסוף שנת תש”ע הוציא הוא גמרא לתלמידיו וקראה אף הוא “גמרא סדורה”. על מנת למנוע בעיות בזיהוי והפצה בין שתי ההוצאות, הציע בד”צ העדה החרדית פשרה לפיה הוצאתנו תוסיף מילה בנוסף … נמשך

כתבה מאת הרב יואל קטן בעלון “המעין”

פורסם ב: מאמרים | ARTICLES | 0

תלמוד בבלי – גמרא סדורה מהדורה מופלאה מאירת עינים מפוסקת ומחולקת לפסקאות עם שינויי נוסחאות והגהות. העורך: ישראל יצחק בן שלמה. יד בנימין, תשע״ב. אחרי מפעל ‘משנה סדורה’ של הרב דורדק שליט״א הגיעה תורה של ‘גמרא סדורה’ של הרב בן … נמשך

איידי דתנא – חשיבות העקביות בגירסת המשנה והגמרא

כל אחד מכיר את התירוץ המפורסם שבגמרא “איידי דתנא רישא… תנא סיפא”, המופיע עשרות פעמים במקומות שונים. אמנם, הרוב לא מעריכים תמיד את הרווח שבתירוץ, ולפעמים מרגישים שהוא מעט דחוק. הרגשה הזו נובעת בעיקר מחוסר היכר בעולם השינון והלימוד בעל … נמשך

Gemara Sedura – Designed for Chazaras

פורסם ב: English | 0

The Gemara Sedura is a Gemara that is designed for chazaras. Today there are many gemaras that are designed and created to enable a person to understand a specific portion of the gemara for the first time he is learning … נמשך

גמרא הבנויה לחזרות

פורסם ב: מאמרים | ARTICLES | 0

הגמרא סדורה היא גמרא הבנויה לחזרות. היום יש גמרות רבות שנבנו ונוצרו על מנת להקל על האדם בלימוד הראשוני באיך להבין את התלמוד, וחשובות מאוד הן. גמרא סדורה אף על פי שהיא גם מסייעת לזה בסידור הנפלא שלה, אמנם, אין … נמשך