מסכתות ומהדורות חדשות בחנות

פורסם ב: מאמרים | ARTICLES | 0

כעת יש עשרים מסכתות בחנות

הוספנו שבוע שעבר מסכת סוטה מהדורה חדשה תש”פ

בנוסף הוספנו את מסכת שבת מהדורה שלישית תש”פ

המסכתות שאינן בחנות עוברות הכנה להדפסה חוזרת. אם יש צורך למסכת שאינה בחנות, אפשר ליצור איתנו קשר.

רשימת מסכתות בחנות

זרעים – מועד

ברכות
שבת
סוכה
ביצה – ראש השנה
מגילה
מועד קטן – חגיגה

נשים

סוטה

נזיקים

סנהדרין

מכות – שבועות

עבודה זרה – הוריות

קדשים – טהרות

זבחים

מנחות

חולין

בכורות

ערכין

נדה