גמרא הבנויה לחזרות

פורסם ב: מאמרים | ARTICLES | 0

הגמרא סדורה היא גמרא הבנויה לחזרות. היום יש גמרות רבות שנבנו ונוצרו על מנת להקל על האדם בלימוד הראשוני באיך להבין את התלמוד, וחשובות מאוד הן. גמרא סדורה אף על פי שהיא גם מסייעת לזה בסידור הנפלא שלה, אמנם, אין זו מטרתה כלל. הגמרא סדורה אינה קביים למתקשה בתלמוד, אלא כנפיים למי שרוצה לעוף בחזרתו עליו. הפורמט המיוחד של הגמרא סדורה ניבנה על מנת לתת ללומד את היכולת לחזור מהר ולזכור הרבה. דברים שהיו יכולים להקל על הלימוד הראשוני (כמו פירוש מילים והדגשת דברי התנאים) לא הוכנסו על מנת שלא יפגעו בחזרות הרבות שלפני התלמיד.

לתלמיד הרציני, במשך חייו, רוב הזמן בלימוד התלמוד לא יהיה בשלב של לימוד הראשוני. רוב הזמן של התלמיד הרציני הוא בחזרות. לדוגמא, אדם פלוני ילמד דף גמרא פעם ראשונה בשעה. אחר כך, כל חייו הוא הולך לחזור עליו עשרות ומאות פעמים בע"ה. כמו שהגאון מוילנא אמר שהתלמיד חכם תמיד "בעמוד והחזר קאי", הוא תמיד צריך לחזור. עכשיו הוא כבר השקיע שעה אחת על אותו דף בלימוד הראשון, שזה זמן מכובד. אמנם השעה הזאת הולכת להיות אחוז קטן מאוד, יחסית, מעשרות השעות שבהן הוא יחזור על אותו דף גמרא. וכן לכל הש"ס.

גמרא סדורה אינה כמו רוב הספרים היום שהם ספרים שקוראים פעם אחת, הכי הרבה פעמיים, ומעיינים בהם בעת הצורך, אלא הגמרא סדורה היא ספר רב פעמי, לחזור עליו עשרות ומאות פעמים.

עד היום רוב הגמרות שיצאו לאור התעסקו בלעזור לשעה הראשונה וללימוד הראשוני. טרם יצאה לאור גמרא למטרת העשרות השעות הבאות. ולכן בחסדי ה' למטרה זו יצאה לאור "הגמרא סדורה". המטרה של הגמרא סדורה היא לתת כלי לקניין תורה. לא קביים אלא כנפיים, גמרא הבנויה לחזרות.