הרב מאזוז על הצנזורה בגמרא

הרב מאזוז על הצנזורה בגמרא

הרב מאזוז על הצנזורה בגמרא, בבית נאמן גליון 100, היה חריף במיוחד. ידוע כי אחד היתרונות של גמרא סדורה המאיר זה הנוסח מתוקן, ללא שיבושי צנזורה. גמרא סדורה המאיר מתקן באופן את הצנזורה, ומחזיר את הנוסח למקור. יש לציין שעבודה מיוחדת ערכה מפעל גמרא סדורה המאיר במסכת עבודה זרה, לתקן את שיבושי הצנזורה במאות מקומות. ורשימת הצנזורות המליאה על מסכת זבחים.

ראויה לציון גם עבודתם היפה של מכון הלכה ברורה שבהוצאה החדשה שלהם הוציאו במסכתות רבות את הצנזורה וניתן לראות רשימת תיקוני צנזורה שפירסמו באתר שלהם.

עתה נביא את דברי הרב מזוז על הצנזורה בגמרא.

דברי הרב מאזוז על הצנזורה בגמרא, בבית נאמן גליון 100:

היום צריכים להשתחרר מהצנזורה הזאת, ויש היום דפוסים של תלמוד (נדמה לי טלמן ואחרים) שכותבים רק את הנוסח הנכון, בלי לעשות כאב ראש ולכתוב: על המלה הזאת הב”ח הוסיף וא”ו, על המלה הזאת מישהו הוסיף יו”ד, ועל המלה הזאת יש צנזורה. אלא מדפיסים מה שנכון, כי הצנזורה מיררה לנו את החיים ועכשיו הלכה לעזאזל.

בשנת שי”ד שרפו באיטליה מאות ואלפי ספרים

למה? כי היה גוי אחד שמו “יושטיניאן” שרצה להדפיס את רמב”ם, אבל לפני כן מישהו אחר כבר הדפיס את הרמב”ם (לא זוכר בדיוק את הפרטים והם כתובים באוצר הספרים), והרבנים נתנו לו זכות שאף אחד לא ידפיס עוד את הרמב”ם תוך עשר שנים, ובא הגוי הזה יושטיניאן והדפיס את הרמב”ם. הרמ”א ע”ה כתב בתשובה (שו”ת הרמ”א סימן י’. יש אומרים שהרמ”א חי 33 שנה, אבל זה לא יכול להיות, כי הוא נפטר בשנת של”ב, ואם הוא חי 33 שנה אז נמצא שכתב את התשובה הזאת בגיל עשר, סלקא דעתך?! לכן נראה שהוא חי 50 שנה ומעלה) שאסור לקנות את הרמב”ם הזה, למה? כי זו השגת גבול.

אבל הגוי הרשע הזה זה לא מצא חן בעיניו, הלך לממשלה שם באיטליה, ואמר להם שבתלמוד יש דברים נגד הנצרות, וגם ברמב”ם יש דברים נגד הנצרות, כמו מה שכתב בהלכות מלכים (פי”א ה”ד) שישוע הנוצרי ומוחמד סוללים דרך למלך המשיח.

אז יצא קצפם של הרשעים האלה, וביום ראש השנה שנת שי”ד שרפו ספרים בלי סוף (עשו סימן: “כי המר שדי לי מאד”, רות א’ כ’). מישהו סיפר לי על חכם אחד רבי יהודה לרמן, שכתב בספר שלו במר נפשו, שהוא חיבר ספר וכשרצה להוציא אותו לבית הדפוס שרפו לו את כל הספרים שלו (ולא ראיתי את הספר שלו).

ומאז יצא חק מהאפיפיור שלא להדפיס יותר את התלמוד

מה עושים? הביאו לו שוחד ונתנו לו הרבה מאד כסף. אז אמר להם: אי אפשר לבטל את החק, “כי כתב אשר נכתב בשם האפיפיור אין להשיב”… (ע”פ אסתר ח’ ח’), אבל תדפיסו אותו ואל תקראו לו “תלמוד” אלא ש”ס או גמרא וכל השיבושים שבעולם. וגם לא לכתוב “גוים” אלא רק עכו”ם. ואח”כ אמרו שגם עכו”ם זה לא טוב, כי זה ראשי תיבות “עובדי כריסטוס ומריה”, מאיפה הבאתם את הפירוש הזה?! וגם אמרו לא לכתוב “מינים”. ופעם אחת היה כתוב “בורא מיני מזונות” וכיון שאסור לכתוב מיני אז כתבו “בורא עכו”ם מזונות”… וככה היה כתוב בספרים, כי עשו לנו כל השטויות שבעולם, ואנחנו צריכים לנקות את כל זה.