דף טז – צנזורה לא מוכרת ברש"י

שבוע שעבר דיברנו על הצנזורה, והראנו צנזורה אחת ברש"י.

במאמר זה נביא לפניכם צנזורה נוספת לא מוכרת שתוקנה ברש"י במהדורתינו.

לפני כתשע שנים, קיבלתי מכתב מאת הרב יואל נוימן. הרב יואל שמח מאוד במפעלינו המתחיל (הגמרות היו עוד בכריכה ספירלה), ובין חידושים המדהימים שלו, בא לגלות את עינינו לצנזורה לא מוכרת במסכת ברכות.

לפני שנביא את מכתבו, נציין שמפעלינו גמרא סדורה המאיר שואף להיות כת"ח שבארץ ישראל, שבאו להגדיל תורה בנועם יחד, לכבוד ה' יתברך. ועל כן, נשמח שכמו שהרב יואל שלח לנו מכתב להאיר את עינינו, כך כל אחד שיש לו הערה חשובה להרבות כבוד לאבינו מלכינו יפנה אלינו. (פרטים בצור קשר באתר)

וזה תוכן דברי הרב יואל:

היו צנזורים שונים מהם משומדים עמי ארצות מתוסכלים. ומהם לתאבון ומהם להכעיס. מהם שתקנו בעצמם ומהם שנתנו הנחיות למדפיסים. ולא רק מכשלה אלא גם מהתלה יצאה תחת ידם העקומה והזדונית .  הנה בברכות י"ז: אמרו 'ואע"ג דקימי קצוצי עליה דרבי' ופרש"י 'פריצים עומדין במצוות אנטוניניוס' [זו הגירסה בדפוס וונציה שלפני הצנזורה] היינו שראינו בע"ז ה: שהיחסים בין רבי לאנטוניניוס היו חשאיים. ולכן לא סיפק לו אנטוניניוס לרבי לגיונרים רשמיים אלא מהכוחות החשאיים/משטרה פרטית שמכונים אצלינו בכינוי הלא מצוי ולא תקני 'קצוצי'. אלא שדפוס וילנא משנות תר"מ בארץ הקיסר י"ה וימ"ש בתקופה בה הדבר שהכי מפחיד אותם הוא האנרכיה. אם כן הכיצד ייתכן שמידי קיסר [אנטונניוס ]תצא מכשלה של 'פריצים' עמדו ותקנו ל'שוטרים ' וכך יצא שהפריצים הפכו לשוטרים בשרות הצאר.                    עכ"פ ראוי לנו בכל מקום לשרש אחרי הרשעים ולא להשאיר בקרבנו שורש פורה ראש ולענה. 

הרב יואל נוימן במכתב אלינו שנת תשע"א

וכעת נביא את צנזורה הלא מוכרת ברש"י מסכת ברכות דף טז:

צילום מתוך דפוס וילנא

ועתה נביא את גירסת רש"י לפני שצונזרה, כפי שמופיעה בגמרא סדורה המאיר

רש"י במסכת ברכות גמרא סדורה המאיר

לעוד על מסכת ברכות היכנסו לכאן