• גמרא סדורה המאיר היא גמרא מסודרת, מפוסקת, ומחולקת לפסקאות במהדורה מפוארת ומהודרת, כלילת המעלות והיופי

  גמרא סדורה המאיר - מהדורה מפוארת
  מהדורה מפוארת

  הגמרא מעוצבת בשני טורים יפים ומאירים

 • רש"י בתחתית העמוד, קריא ובהיר בשני טורים

 • הגהת טעויות הדפוס וצנזורות על פי כתבי יד רבים

 • מקורי הנוסח המדוייק בסוף המסכת

 • ש"ס הוצאת ח. וגשל החדש והמפואר בסוף המסכת

 • על פי הסכמת גדולי דורינו

 • מפתח מופלא לגמרא על פי משניות המסכת

 • גמרא מיוחדת לתלמידי חכמים החוזרים על לימודם וזו תהיה להם לתועלת לזכור את תלמודם

 • גמרא מאירת עיניים למען ירוץ הקורא ויחזור בה תדיר

 • מקביל למפעל הקדוש – משנה סדורה

 • טבלת חזרות מאה ואחת פעמים

 

ראה עוד על גמרא סדורה המאיר:

הסכמות

ראה דוגמאות

מאמר בויקיפדיה