ברכות דף יא – גירסא משל משל משל

פורסם ב: מסכת ברכות | 0

נביא גירסא שתוקנה בגמרא סדורה המאיר בדף יא.

קודם נראה את גירסת הוילנא לקוח מפרוייקט השו"ת. שם אפשר לראות שהמילה "משל" לכאורה מיותרת. בנוסף מבנה "משל למה הדבר דומה" הוא מבנה נפוץ בתלמוד. ומילה מיותרת של "משל" שנמצאת בוילנא אינה תואמת למבנה הרגיל המצוי.

ברכות יא גירסת הוילנא בפרוייקט השו"ת

כאן נביא את הגירסא של הגמרא סדורה המאיר ששם תוקן על פי כתבי היד

גירסת גמרא סדורה המאיר


השאלה הנשאלת, אמנם מסתבר שגירסת גמרא סדורה המאיר היא גירסא יותר מדוייקת, אבל בכל זאת מה היא התועלת בלמחוק מילה זו, הרי אפילו משמעות סיפור המובא לא השתנה כלל בעקבות השינוי?

נפנה למאמר שכתבנו שמסביר לעומק של הדברים,

מאמר איידי דתנא

אבל נכתוב גם כאן על רגל אחת:

מילה זו “משל” מכשילה את הגורס בלגרוס ולזכור את התלמוד. המכשול נוצר הואיל וגירסא זו אינה  לפי המבנה המצוי של “משל למה הדבר דומה”.

זו דוגמא טובה לאחד מסוגי הטעויות שאנו מנסים לתקן במהדורתנו.

סוג טעות זה תואם את המטרה הראשונה של גמרא סדורה המאיר, שהיא להביא ללומד את הגמרא הכי יעילה לשינון וזיכרון כל התלמוד. כאשר הגירסא איננה נכונה והדברים אינם מסודרים בזה שיש דברים מיותרים ולא מאוזנים, הרי ערבוביא שולטת, וערבוביא קשה לגירסא קליטה ולזיכרון. ואת זה באנו לתקן, למען תורת ה’.

לעמוד של מסכת ברכות היכנס ללינק הבא: מסכת ברכות